Bokningar

Hemsidan är under rekonstruktion, men vi tar emot bokningar för säsong 2022!

Vi tar numera emot bokningar på mrtostergotland@gmail.com. Vid förfrågningar, var god bifoga följande:


Om oss

Medical Rescue Team (MRT) är en förening bestående av motorintresserade läkare och sjuksköterskor i Östergötland. Vi har i över 40 år hjälpt tävlingsarrangörer med medicinsk service under tävling och träning. MRT tar självklart även hand om publik, funktionärer, mekaniker etc.

Vi inom MRT är måna om att ha en hög kompetens på våra medlemmar samt att utföra ett arbete med hög kvalitet. Så som namnet antyder är det frågan om ett teamarbete där teamet består av läkare och sjuksköterska. Denna kombination anser vi ger den högsta kompetensen, bredden och flexibiliteten.

MRT har med sig egen medicinsk utrustning till alla tillfällen. Utrustningen innehåller material får behandling av sårskador och frakturer, för intravenös vätskebehandling, smärtlindring, chockbehandling, mm. Vi kan även behandla exempelvis astma, allergi, eller epileptiska anfall. När reglemente kräver finns utrustning och kompetens för fri luftväg. MRT ansvarar INTE för syrgastuber, det ansvaret ligger hos vardera klubb.

MRT ansvarar för det medicinska omhändertagandet och den vård som krävs vid varje omhändertagande. Sjuktransporten ansvarar inte MRT för. Eftersom alla våra medlemmar har motortävlingsintresse har alla bra kännedom om regler, flaggsignaler, rutiner etc vid alla slags motorevenemang.

Effekten av en räddningsinsats är beroende av en mängd olika faktorer såsom personalens kompetens, insatta åtgärder, räddningsmateriel, kännedom om vad som hänt, inställelsetid etc. Vi inom MRT anser att det är mycket viktigt att kunna observera ett händelseförlopp vid en olycka eftersom det kan säga mycket om vilka skador som kan uppstå. Dessa upplysningar är mycket värdefulla för oss. Därför kan vi ibland ha synpunkter på vår placering vid en tävlingsbana för att vi ska kunna göra en så god insats som möjligt.

Säsong 2022 ser MRT medlemsarvoden ut som följer:

Till detta kommer en föreningsavgift till MRT: 100 kr/timme/person

Med förhoppning om gott samarbete under motorsäsongen 2022

2022-02-13
Michaela Gunnström
Ordförande